FANDOM


180px-Drageegg

Drageegg

Drager la egg. Disse eggene var store og hadde samme farge som skjellene til dragen.

Drageegg klekkes bare når forholdene var tilfredsstilte. Når alvene og dragene sluttet fred og grunnla Drageridderne, ble kun noen få egg i året utklekket. Personen som var ment for å ri dragen måtte være tilstede. Den første personen som tok på den nyklekte dragen, ble bundet til den for evig.

GalleriRediger

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.