Eragon Wiki
Advertisement
Beorene.jpg
Beorfjellene
General
Dominerende art Dverger
Lokasjon Sørøst
Terrain Fjell
Klima N/A
Hovedindustri N/A
Politisk
Hovedstat N/A
Land N/A
Statsoverhode(r) N/A

Beorfjellene, eller Beorene, er en fjellkjede sørøst i Alagesia. Fjellene har mange daler og fjellene er beskrevet som ti ganger så store som Ryggen, noe Eragon har fastslått. Varden brukte fjellene som hemmelig skjulested, inntill slaget under Farthen Dûr.

Advertisement